Корисна насолода – найкраще поєднання!

Політика ТОВ «Натур +»

Політика ТОВ «Натур +»

в області якості, охорони праці та навколишнього середовища

МІССІЯ:

впроваджуючи нові технології, підвищуючи ефективність і якість, ми прагнемо зберегти лідерство і забезпечити потенціал подальшого зростання з врахуванням запитів споживачів, інтересів акціонерів і співробітників.

 

МЕТА:

 • гарантії безпеки продукції для здоров'я людини;
 • випуск конкурентоспроможної продукції для здоров’я людини;
 • одержання стійкого прибутку;
 • динамічний розвиток підприємства за рахунок постійного задоволення вимог і зростаючих очікувань споживачів;
 • забезпечення покращення умов праці;
 • підвищення рівня безпеки праці;
 • зниження і запобігання забрудненню довкілля за принципом постійного поліпшення екологічної ефективності виробництва і раціонального використання природних ресурсів;
 • постійне покращення добробуту членів колективу.

ЗАВДАННЯ:

 • підвищувати якість продукції, що випускається, для реалізації вимог споживачів і збільшення їх задоволеності;
 • удосконалювати технологічні процеси; впроваджувати ресурсозберігаючі і енергозберігаючі технології;
 • раціонально використовувати матеріальні й енергетичні ресурси;
 • розробляти і реалізовувати заходи, направлені на поліпшення в області якості, охорони праці та навколишнього середовища;
 • створювати умови праці, що забезпечують безпеку життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності;
 • забезпечувати мінімізацію ризиків в області охорони здоров’я та навколишнього середовища;
 • знижувати негативну дію на довкілля і запобігати його забрудненню;
 • залучати працівників до активної участі в реалізації цілей в області якості, охорони праці та навколишнього середовища;
 • удосконалювати професійну майстерність працівників за рахунок безперервного процесу навчання і підвищення кваліфікації;
 • постійно проводити моніторинг виробничого і навколишнього середовища;
 • виділяти необхідні ресурси для реалізації політики.

Для рішення основних завдань Політики на підприємстві впроваджена інтегрованої системи управління підприємством, яка відповідає вимогам GMP та міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001.