Корисна насолода – найкраще поєднання!

Корпоративні принципи

 

Все нижче перераховані основні принципи втілюють у собі наше бачення того підприємства, яким ми хочемо стати, а саме: новаторським підприємством з високим рівнем культури, індивідуальним стилем і екологічною безпекою.

 
Ми досягнемо цього за рахунок:

1. задоволення потреб споживачів і суспільства;

2.
поваги до особистості, дотримання прав людини:

• взаємна повага та довіра;

• відкритий діалог і розвиток талантів;

• забезпечення умов праці, оптимальних для здоров'я та безпеки;

• вільний обмін інформацією.

3. відповідальності за прийняті рішення:

• відповідальність перед засновниками та персоналом;

• забезпечення досягнення зростання доходів;

• забезпечення робочими місцями і виплата гідної зарплати.

4. відповідальності за результати:

• повсякденне життя - кожен крок оцінюється ступенем його відповідальності і задоволеності.

5. відповідальності перед суспільством:

• підтримка високих етичних і суспільних взаємовідносин у виробництві з дотриманням екологічної безпеки;

• дотримання всіх національних законів, співпраця з органами влади та громадськістю.

6. відповідальності за стан навколишнього середовища:

• пошук нових більш надійних технологій з метою зменшення впливу на навколишнє середовище та раціональне використання природних ресурсів кожним.

 
7. постійного оновлення:

• пошук нових тенденцій технологій при виробництві лікарських засобів;

• пошук можливостей для розвитку в певних політичних і перспективних напрямках діяльності;

• підтримка нових ідей.

8. постійного вдосконалення:

• постійний аналіз та порівняння методів роботи, впровадження рішень, що сприяють постійного вдосконалення та підвищення задоволеності зацікавлених сторін.

ТОВ «Натур» дані принципи підтримує і буду їх дотримуватися.